Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo

Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo äger och förvaltar utrymmen i tre byggnader på Auragatan i Åbo: Bassihuset (1829), Gillesgården (1898) och Verdandihuset (1898). I Bassihuset och Verdandihuset äger fastighetsbolaget affärslokaler i vilka många av de mest kända restaurangerna i Åbo verkar. Gillesgården fungerar som en mötesplats för Åbosvenskar - här har många föreningar sina kontor och mötesutrymmen.

Byggnadernas anor går ända till 1700-talet, till tiden före Åbo brand. Köpman Augustins hus från år 1779 ligger bokstavligen som grund för sk. Bassihuset, det gula huset i hörnet av Auragatan och Västra Strandgatan.

I Svenska Gårdens utrymmen verkar många av Åbos främsta och mest kända restauranger, barer och affärer: Tintå, Oobu, Blanko, The Tasting Room, Skiffer, Fontana, di Trevi och Element. Här hittar du också Luckan.