Svenskt Hus i Åbo

Tankarna om ett "svenskt hus i Åbo" föddes redan i början av 1910-talet då en kommitté bildades för att utreda frågan. Diskussionen fick puffar genom artiklar i Åbo Underrättelser 1914 och 1916, där man förde fram frågan.

Till slut, 20 maj 1919, bar diskussionen mellan föreningsaktiva och inflytelserika personer frukt, då bolagsordningen för ”Aktiebolaget Svenska Gården i Åbo” antogs. Kopplingen till Fastighetsbolaget Verdandi var stark och stora donationer från bröderna Dahlström gjorde det möjligt för Svenska Gården att i rask takt överta Verdandi och en fusion var genomförd vid bolagsstämman 7 maj 1924. Aktiebolaget Svenska Gården Verdandi hade bildats.

1922 hade Svenska Bildningen Vänner flyttat in i Bassihuset, följt av bl.a. Marthaföreningen, Svenska Arbetarinstitutet, Åbolands Sång- och Musikförbund, Åbolands Ungdomsförbund, Sångkören Musices Amantes och Arbetets Vänner. Bassihuset kallades då ”SBV” eftersom SBV bedrev en restaurang i byggnaden.

På 1950-talet då SBV:s krogverksamhet olyckligt tog slut, antogs namnet ”Gillesgården” för Bassihuset och det namnet för föreningshuset levde kvar till 1980-talet.

1988 flyttade föreningsverksamheten till den nyrenoverade gårdsbyggnaden, där scouterna verkat sedan tidigare. Den nya ”Gillesgården” hade skapats.

Det som vi idag känner som ”Bassihuset” (alltså gamla Gillesgården) fick då sitt namn av restaurang Bassi som verkade i huset. Det var givetvis arkitekt Charles Bassi, han som ritat huset, som fick låna sitt namn för restaurangen och huset.

Nya Svenska Gården

2016 delades fastighetsbolaget i två nya bolag:

  • Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo (Bassihuset och Gillesgården)
  • Fastighetsaktiebolaget Auragatan 1 i Åbo (Verdandihuset - nu ”Bostads Ab Verdandi i Åbo”)

Aktieägarna sålde våningarna 2-5 i Verdandihuset för sanering/återställning till bostäder. Projektet färdigställdes på våren 2021. Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo äger fortsättningsvis aktierna som berättigar till besittning av affärslokalerna i Verdandihuset. Också dessa har genomgått en renovering under åren 2019-21.

2017-2018 genomfördes en totalrenovering av Gillesgården och Bassihuset. En tillbyggnad på innergården uppfördes. Bassihuset inrymmer nu en tredje restaurang och Svenska Klubbens klubbutrymmen. Husen fick modern teknik och vissa olägenheter har åtgärdats. Gillesgården fick bl.a. bättre uppvärmning och ventilation, och hissen går nu ända upp till loftet.

Många finlandssvenska föreningar erbjuds möjligheten att verka i eller annars utnyttja olika utrymmen i Gillesgården till en förmånlig hyra. Det svenska huset kvarstår drygt 100 år efter att det grundades.

Bolagsordning         Bokslut

Fastighetsaktiebolaget Svenska Gårdens ägare sex största ägare:

Svenska Klubben i Åbo r.f.  (2231 aktier)

Stiftelsen för Åbo Akademi sr (772 aktier)

Svenska Bildningens vänner r.f. (350 aktier)

Åbo Sångarbröder Musices Amantes (Åsma) r.f.  (243 aktier)

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (115 aktier)

Svenska Kvinnoförbundet Åbo Lokalförening r.f. (80 aktier)

Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo styrelse

 

Styrelsemedlemmar  (förtroendeuppdrag i föreningar som verkar i Svenska Gården)

Fredrik Sunde, ordförande  (Svenska Klubben i Åbo r.f. styrelseledamot)

Henrik Halonen, viceordförande (Svenska Klubben i Åbo r.f. ordförande)

Susanna Häyry

Peter Karlsson

Filip Nyman, (Åbo Svenska Föreningsråd r.f. ordförande)

Christian Ramberg